friendship of a cat and a mouse

Plisetska

Ukraine/ウクライナ

Myr myrom,
pyrohy z syrom,
varenychky v masli,
my druzhechky krasni –
potsiluymosya.
by Lesya Ukrainka

© 2020 by Paralym Art. |  Terms of Use  |   Privacy Policy